ATH File

? Cách mở file .ATH? Những phần mềm mở file .ATH và sửa file lỗi. Convert XML ATH file sang định dạng khác.

.ATH File Extension

   
File name ATH File
File Type Alienware AlienFX Theme File
Nhà phát triển Dell
Phân loại Settings Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3 ★ (4 Bình chọn)

File .ATH là file gì?

ATH là Settings Files - Alienware AlienFX Theme File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Dell.

Theme tập tin được sử dụng bởi AlienFX, một chương trình tùy biến máy tính kèm theo phần mềm quản lý máy tính Alienware Command Center; quy định cụ thể thắp sáng, màu sắc, và các thiết lập chuyển tiếp cho các khu khác nhau trên máy tính, chẳng hạn như bàn phím, touchpad, và logo Alienware; sử dụng để tùy biến xuất hiện của máy tính; lưu trong một định dạng XML và có thể được chỉnh sửa bằng cách sử dụng giao diện Alienware Command Center.

What is a ATH file?

Theme file used by AlienFX, a computer customization program included with Alienware Command Center computer management software; specifies lighting, color, and transition settings for different zones on the computer, such as the keyboard, touchpad, and Alienware logo; used for customizing the computer's appearance; saved in an XML format and can be edited using the Alienware Command Center interface.

Cách mở .ATH file

Để mở file .ATH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ATH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ATH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ATH do người dùng đóng góp.

  • AlienFX Lite
  • Dell Alienware Command Center
  • Dell Alienware Command Center
  • Microsoft XML Notepad
  • text editor
  • Alienware AlienFX Editor
  • Alienware AlienFX Editor

Chuyển đổi file .ATH

File .ATH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *