G3A File

? Cách mở file .G3A? Những phần mềm mở file .G3A và sửa file lỗi. Convert Binary G3A file sang định dạng khác.

.G3A File Extension

   
File name G3A File
File Type Casio Prizm Add-in File
Nhà phát triển Casio
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (13 Bình chọn)

File .G3A là file gì?

G3A là Misc Files - Casio Prizm Add-in File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Casio.

Add-in tập tin được sử dụng bởi Casio PRIZM, một máy tính vẽ đồ thị; thường được sử dụng để thêm trò chơi nhỏ hay các tiện ích tiện dụng; viết bằng C hoặc ngôn ngữ lắp ráp ở mức độ thấp; có thể được đóng gói bằng cách sử dụng chương trình mkg3a và sau đó tải lên thẻ nhớ trên PRIZM.

What is a G3A file?

Add-in file used by the Casio Prizm, a graphing calculator; often used for adding small games or handy utilities; written in C or low-level assembly language; can be packaged using the mkg3a program and then uploaded to the storage card on the Prizm.

Cách mở .G3A file

Để mở file .G3A click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .G3A bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .G3A

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .G3A do người dùng đóng góp.

  • mkg3a

Chuyển đổi file .G3A

File .G3A có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *