G3A File

G3A là Misc Files - Casio Prizm Add-in File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Casio.

.G3A File Extension

   
File name G3A File
File Type Casio Prizm Add-in File
Nhà phát triển Casio
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (13 Bình chọn)

File .G3A là file gì?

G3A là Misc Files - Casio Prizm Add-in File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Casio.

Add-in tập tin được sử dụng bởi Casio PRIZM, một máy tính vẽ đồ thị; thường được sử dụng để thêm trò chơi nhỏ hay các tiện ích tiện dụng; viết bằng C hoặc ngôn ngữ lắp ráp ở mức độ thấp; có thể được đóng gói bằng cách sử dụng chương trình mkg3a và sau đó tải lên thẻ nhớ trên PRIZM.

What is a G3A file?

Add-in file used by the Casio Prizm, a graphing calculator; often used for adding small games or handy utilities; written in C or low-level assembly language; can be packaged using the mkg3a program and then uploaded to the storage card on the Prizm.

Phần mềm mở file .G3A

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .G3A do filegi.com tổng hợp.

  • mkg3a

Chuyển đổi file .G3A

           

File .G3A có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *