A1WISH File

? Cách mở file .A1WISH? Những phần mềm mở file .A1WISH và sửa file lỗi. Convert XML A1WISH file sang định dạng khác.

.A1WISH File Extension

   
File name A1WISH File
File Type Audials Wishlist File
Nhà phát triển Audials
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.6 ★ (5 Bình chọn)

File .A1WISH là file gì?

A1WISH là Data Files - Audials Wishlist File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Audials.

Âm nhạc danh sách mong ước tạo ra bởi âm nhạc và ghi dòng video phần mềm Audials; lưu một danh sách các bài hát và nghệ sĩ mà người dùng muốn tìm trực tuyến; sử dụng một định dạng XML đơn giản để tiết kiệm trong danh sách.

What is a A1WISH file?

Music wishlist created by Audials music and video stream recording software; saves a list of songs and artists that the user would like to find online; uses a simple XML format for saving the list.

Cách mở .A1WISH file

Để mở file .A1WISH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .A1WISH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .A1WISH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .A1WISH do người dùng đóng góp.

  • Audials One 2019
  • Audials Radiotracker 2019
  • Audials Radiotracker 2019
  • Audials Tunebite 2019

Chuyển đổi file .A1WISH

File .A1WISH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *