A26 File

? Cách mở file .A26? Những phần mềm mở file .A26 và sửa file lỗi. Convert Binary A26 file sang định dạng khác.

.A26 File Extension

   
File name A26 File
File Type Atari 2600 ROM
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (13 Bình chọn)

File .A26 là file gì?

A26 là Game Files - Atari 2600 ROM, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

Trò chơi tập tin được sử dụng bởi Atari 2600 giả lập, mà có thể chơi Atari 2600 trò chơi như thể họ đang chạy trên hệ thống ban đầu; lưu giữ một bản sao chính xác của mực trò chơi ban đầu; được sử dụng để chơi trò chơi Atari cũ trên máy tính.

What is a A26 file?

Game file used by Atari 2600 emulators, which can play Atari 2600 games as if they were run on the original system; stores an exact copy of the original game cartridge; used for playing older Atari games on computers.

Cách mở .A26 file

Để mở file .A26 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .A26 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .A26

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .A26 do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Stella
  • Stella

Chuyển đổi file .A26

File .A26 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *