G3D File

G3D là CAD Files - GOM 3D File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi GOM.

.G3D File Extension

   
File name G3D File
File Type GOM 3D File
Nhà phát triển GOM
Phân loại CAD Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .G3D là file gì?

G3D là CAD Files - GOM 3D File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi GOM.

CAD tập tin được tạo ra bởi một Atos máy quét 3D quang học, một thiết bị có sử dụng phương pháp quang kỹ thuật số xây dựng hình học của một đối tượng thực tế; hỗ trợ dữ liệu như mắt lưới và mây điểm; được sử dụng để hiển thị và phân tích chiều.

What is a G3D file?

CAD file created by an ATOS optical 3D scanner, a device that uses optical methods to digitally construct the geometry of a real-world object; supports data such as meshes and point clouds; used for visualization and dimensional analysis.

Phần mềm mở file .G3D

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .G3D do filegi.com tổng hợp.

  • Dassault Systemes CATIA
  • GOM Inspect
  • GOM Inspect
  • Geomagic Studio
  • Gravitation3D
  • GenDesigner
  • GenDesigner

Chuyển đổi file .G3D

           

File .G3D có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *