ERL File

ERL là Misc Files - 1GameGuard Error Log File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi nProtect.

.ERL File Extension

   
File name ERL File
File Type 1GameGuard Error Log File
Nhà phát triển nProtect
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.9 ★ (15 Bình chọn)

File .ERL là file gì?

ERL là Misc Files - 1GameGuard Error Log File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi nProtect.

Tệp được tạo bởi GameGuard, một chương trình Windows mà tối ưu hóa hiệu năng hệ thống để chơi game; tạo ra mỗi lần GameGuard chạy và có thể bao gồm số liệu hiệu suất, báo cáo lỗi, và thông tin vi rút được phát hiện; phải được gửi đến hỗ trợ GameGuard khi vấn đề với phần mềm phát sinh.

What is a ERL file?

File generated by GameGuard, a Windows program that optimizes system performance for gaming; generated each time GameGuard runs and may include performance metrics, error reports, and detected virus information; should be sent to GameGuard support when issues with the software arise.

Phần mềm mở file .ERL

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ERL do filegi.com tổng hợp.

  • nProtect GameGuard
  • Any Video Converter Professional
  • Any Video Converter Professional

Chuyển đổi file .ERL

           

File .ERL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *