ERL File

? Cách mở file .ERL? Những phần mềm mở file .ERL và sửa file lỗi. Convert N/A ERL file sang định dạng khác.

.ERL File Extension

   
File name ERL File
File Type 1GameGuard Error Log File
Nhà phát triển nProtect
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.9 ★ (15 Bình chọn)

File .ERL là file gì?

ERL là Misc Files - 1GameGuard Error Log File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi nProtect.

Tệp được tạo bởi GameGuard, một chương trình Windows mà tối ưu hóa hiệu năng hệ thống để chơi game; tạo ra mỗi lần GameGuard chạy và có thể bao gồm số liệu hiệu suất, báo cáo lỗi, và thông tin vi rút được phát hiện; phải được gửi đến hỗ trợ GameGuard khi vấn đề với phần mềm phát sinh.

What is a ERL file?

File generated by GameGuard, a Windows program that optimizes system performance for gaming; generated each time GameGuard runs and may include performance metrics, error reports, and detected virus information; should be sent to GameGuard support when issues with the software arise.

Cách mở .ERL file

Để mở file .ERL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ERL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ERL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ERL do người dùng đóng góp.

  • nProtect GameGuard
  • Any Video Converter Professional
  • Any Video Converter Professional

Chuyển đổi file .ERL

File .ERL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *