EDL File

? Cách mở file .EDL? Những phần mềm mở file .EDL và sửa file lỗi. Convert N/A EDL file sang định dạng khác.

.EDL File Extension

   
File name EDL File
File Type 1Edit Decision List File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.9 ★ (7 Bình chọn)

File .EDL là file gì?

EDL là Video Files - 1Edit Decision List File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin chỉnh sửa video tạo ra bởi các chương trình như Adobe Premiere Pro, Avid Media Composer, và Apple Final Cut Pro; cửa hàng một danh sách chỉnh sửa quyết định (EDL), trong đó quy định cụ thể chỉnh sửa những lựa chọn trong quá trình sản xuất; bao gồm các vị trí của dữ liệu video nguồn và mã thời gian khi sử dụng video; cho phép các dự án ban đầu được tái tạo trong một hệ thống biên tập riêng biệt.

What is a EDL file?

Video editing file created by programs such as Adobe Premiere Pro, Avid Media Composer, and Apple Final Cut Pro; stores an edit decision list (EDL), which specifies editing choices during production; includes the location of source video data and timecodes for when to use video; allows the original project to be recreated in a separate editing system.

Cách mở .EDL file

Để mở file .EDL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EDL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EDL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EDL do người dùng đóng góp.

  • Apple Final Cut Pro X
  • Adobe Premiere Pro 2020
  • Adobe Premiere Pro 2020
  • Avid Media Composer
  • Adobe SpeedGrade CC 2018
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .EDL

File .EDL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *