ATI File

? Cách mở file .ATI? Những phần mềm mở file .ATI và sửa file lỗi. Convert Binary ATI file sang định dạng khác.

.ATI File Extension

   
File name ATI File
File Type Office Accounting Updated Company File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Backup Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .ATI là file gì?

ATI là Backup Files - Office Accounting Updated Company File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Nén chiếm sao lưu cơ sở dữ liệu được lưu bởi Microsoft Office Accounting, một chương trình dùng để tích hợp với các hệ thống ngân hàng trực tuyến; cửa hàng một bản sao lưu của một tập tin .ate đó được gửi từ một công ty để kế toán; sử dụng số liệu nhập khẩu được cập nhật trở lại vào cơ sở dữ liệu kế toán của công ty.

What is a ATI file?

Compressed accounting database backup saved by Microsoft Office Accounting, a program used to integrate with online banking systems; stores a backup copy of a .ATE file that was sent from a company to an accountant; used to import updated data back into a company's accounting database.

Cách mở .ATI file

Để mở file .ATI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ATI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ATI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ATI do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • SIMATIC NET Software
  • SIMATIC NET Software
  • FileMaker Pro Runtime

Chuyển đổi file .ATI

File .ATI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *