ATL File

? Cách mở file .ATL? Những phần mềm mở file .ATL và sửa file lỗi. Convert N/A ATL file sang định dạng khác.

.ATL File Extension

   
File name ATL File
File Type Artlantis 3D Scene File
Nhà phát triển Abvent Group
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .ATL là file gì?

ATL là 3D Image Files - Artlantis 3D Scene File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Abvent Group.

tập tin hình ảnh 3D được tạo ra bởi Artlantis Studio & Render, đó là những chương trình được sử dụng bởi các nhà thiết kế và kiến ​​trúc sư để tạo độ phân giải cao 3D hình ảnh; tiết kiệm một cảnh 3D và có thể bao gồm nhiều đối tượng Artlantis (file .AOF); được sử dụng để render xây dựng nội thất, cảnh quan, và cảnh kiến ​​trúc khác.

What is a ATL file?

3D image file created by Artlantis Studio & Render, which are programs used by designers and architects for creating high-resolution 3D images; saves a 3D scene and may include multiple Artlantis objects (.AOF files); used for rendering building interiors, landscapes, and other architectural scenes.

Cách mở .ATL file

Để mở file .ATL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ATL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ATL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ATL do người dùng đóng góp.

  • Abvent Group Artlantis Render
  • Abvent Group Artlantis Studio
  • Abvent Group Artlantis Studio
  • ATENA SYOKUNIN
  • ATENA SYOKUNIN PB
  • ATENA SHOKUNIN MOOK12
  • ATENA SHOKUNIN MOOK12

Chuyển đổi file .ATL

File .ATL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *