ATSOFTS File

ATSOFTS là Encoded Files - LetEncrypt Encrypted File, dưới định dạng XML được phát triển bởi atSofts.

.ATSOFTS File Extension

   
File name ATSOFTS File
File Type LetEncrypt Encrypted File
Nhà phát triển atSofts
Phân loại Encoded Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 4.1 ★ (8 Bình chọn)

File .ATSOFTS là file gì?

ATSOFTS là Encoded Files - LetEncrypt Encrypted File, dưới định dạng XML được phát triển bởi atSofts.

Hồ ATSOFTS chứa một hoặc nhiều file mã hóa bằng LetEncrypt, một dịch vụ mã hóa tập tin trực tuyến. Nó lưu trữ được mã hóa thông tin về các tập tin, bao gồm siêu dữ liệu mô tả mỗi tập tin được mã hóa.  ATSOFTS tập tin được lưu ở định dạng XML và chỉ có thể được giải mã bởi LetEncrypt.

What is a ATSOFTS file?

An ATSOFTS file contains one or more files encrypted by LetEncrypt, an online file encryption service. It stores encrypted information about the files, which includes metadata that describes each encrypted file. ATSOFTS files are saved in XML format and can only be decrypted by LetEncrypt.

Phần mềm mở file .ATSOFTS

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ATSOFTS do filegi.com tổng hợp.

Chuyển đổi file .ATSOFTS

           

File .ATSOFTS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *