ATSOFTS File

? Cách mở file .ATSOFTS? Những phần mềm mở file .ATSOFTS và sửa file lỗi. Convert XML ATSOFTS file sang định dạng khác.

.ATSOFTS File Extension

   
File name ATSOFTS File
File Type LetEncrypt Encrypted File
Nhà phát triển atSofts
Phân loại Encoded Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 4.1 ★ (8 Bình chọn)

File .ATSOFTS là file gì?

ATSOFTS là Encoded Files - LetEncrypt Encrypted File, dưới định dạng XML được phát triển bởi atSofts.

Hồ ATSOFTS chứa một hoặc nhiều file mã hóa bằng LetEncrypt, một dịch vụ mã hóa tập tin trực tuyến. Nó lưu trữ được mã hóa thông tin về các tập tin, bao gồm siêu dữ liệu mô tả mỗi tập tin được mã hóa.  ATSOFTS tập tin được lưu ở định dạng XML và chỉ có thể được giải mã bởi LetEncrypt.

What is a ATSOFTS file?

An ATSOFTS file contains one or more files encrypted by LetEncrypt, an online file encryption service. It stores encrypted information about the files, which includes metadata that describes each encrypted file. ATSOFTS files are saved in XML format and can only be decrypted by LetEncrypt.

Cách mở .ATSOFTS file

Để mở file .ATSOFTS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ATSOFTS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ATSOFTS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ATSOFTS do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .ATSOFTS

File .ATSOFTS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *