ATT File

ATT là Web Files - 1Web Form Post Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

.ATT File Extension

   
File name ATT File
File Type 1Web Form Post Data File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Web Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.9 ★ (13 Bình chọn)

File .ATT là file gì?

ATT là Web Files - 1Web Form Post Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

What is a ATT file?

File created by Web forms when users submit data in a Web browser; contains contents from a Web form that have been emailed to the designated recipient; attached to email messages with the filename postdata.att.

Phần mềm mở file .ATT

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ATT do filegi.com tổng hợp.

  • text editor
  • Weaver Software PostData Spider
  • Weaver Software PostData Spider
  • Microsoft Notepad
  • Dialog Semiconductor AudioTuningTool
  • Genero Studio
  • Genero Studio

Chuyển đổi file .ATT

           

File .ATT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *