ATX File

? Cách mở file .ATX? Những phần mềm mở file .ATX và sửa file lỗi. Convert N/A ATX file sang định dạng khác.

.ATX File Extension

   
File name ATX File
File Type 1ArcGIS Attribute Index File
Nhà phát triển ESRI
Phân loại GIS Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (6 Bình chọn)

File .ATX là file gì?

ATX là GIS Files - 1ArcGIS Attribute Index File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi ESRI.

tập tin GIS tạo ra bởi ArcGIS lập bản đồ và phần mềm phân tích không gian; tiết kiệm một chỉ số thuộc tính cho một shapefile (.SHP) hoặc một file .dbf tương ứng.

What is a ATX file?

GIS file created by ArcGIS mapping and spatial analysis software; saves an attribute index for a shapefile (.SHP) or a corresponding .DBF file.

Cách mở .ATX file

Để mở file .ATX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ATX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ATX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ATX do người dùng đóng góp.

  • ESRI ArcGIS for Desktop
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office
  • Aumentaty Viewer
  • H&R Block Business
  • Cadwin
  • Cadwin

Chuyển đổi file .ATX

File .ATX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *