ATX File

ATX là GIS Files - 1ArcGIS Attribute Index File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi ESRI.

.ATX File Extension

   
File name ATX File
File Type 1ArcGIS Attribute Index File
Nhà phát triển ESRI
Phân loại GIS Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (6 Bình chọn)

File .ATX là file gì?

ATX là GIS Files - 1ArcGIS Attribute Index File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi ESRI.

tập tin GIS tạo ra bởi ArcGIS lập bản đồ và phần mềm phân tích không gian; tiết kiệm một chỉ số thuộc tính cho một shapefile (.SHP) hoặc một file .dbf tương ứng.

What is a ATX file?

GIS file created by ArcGIS mapping and spatial analysis software; saves an attribute index for a shapefile (.SHP) or a corresponding .DBF file.

Phần mềm mở file .ATX

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ATX do filegi.com tổng hợp.

  • ESRI ArcGIS for Desktop
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office
  • Aumentaty Viewer
  • H&R Block Business
  • Cadwin
  • Cadwin

Chuyển đổi file .ATX

           

File .ATX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *