AUR File

? Cách mở file .AUR? Những phần mềm mở file .AUR và sửa file lỗi. Convert N/A AUR file sang định dạng khác.

.AUR File Extension

   
File name AUR File
File Type Aurora Timetable File
Nhà phát triển Dávid Horváth
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .AUR là file gì?

AUR là Data Files - Aurora Timetable File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Dávid Horváth.

tập tin một AUR là một tệp dữ liệu được tạo ra bởi Aurora Thời gian biểu, một trình soạn thảo thời gian biểu học Hungary. Nó bao gồm một lịch trình, trong đó bao gồm các lớp học, các khoảng thời gian, số phòng, và giáo viên. file AUR được sử dụng bởi các giáo viên để tổ chức lớp học và lịch trình.

What is a AUR file?

An AUR file is a data file created by Aurora Timetable, a Hungarian school timetable editor. It contains a timetable, which includes classes, time intervals, room numbers, and teachers. AUR files are used by teachers to organize school classes and schedules.

Cách mở .AUR file

Để mở file .AUR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AUR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AUR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AUR do người dùng đóng góp.

  • AutoREALM
  • MysticThumbs
  • MysticThumbs
  • TVPaint Animation Professional Edition
  • TVP Animation Professional Edition
  • AutoREALM Version
  • AutoREALM Version

Chuyển đổi file .AUR

File .AUR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *