AURORA File

? Cách mở file .AURORA? Những phần mềm mở file .AURORA và sửa file lỗi. Convert N/A AURORA file sang định dạng khác.

.AURORA File Extension

   
File name AURORA File
File Type Aurora Ransomware Encrypted File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .AURORA là file gì?

AURORA là Encoded Files - Aurora Ransomware Encrypted File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin một AURORA là một tập tin được mã hóa bởi Virus Aurora, một con ngựa Trojan sử dụng bởi tội phạm mạng. Nó chứa tập tin của người dùng, chẳng hạn như một .WMV, MP4, XLSX, hoặc tập tin .PDF, mã hóa với khóa RSA 2048 bit. file AURORA trở nên phổ biến vào năm 2018 và tương tự như file .LOCKY và .ODIN.

What is a AURORA file?

An AURORA file is a file encrypted by the Aurora Virus, a trojan horse utilized by cybercriminals. It contains a user's file, such as a .WMV, .MP4, .XLSX, or .PDF file, encrypted with the 2048 bit RSA key. AURORA files became prevalent in 2018 and are similar to .LOCKY and .ODIN files.

Cách mở .AURORA file

Để mở file .AURORA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AURORA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AURORA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AURORA do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .AURORA

File .AURORA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *