AUT File

? Cách mở file .AUT? Những phần mềm mở file .AUT và sửa file lỗi. Convert Text AUT file sang định dạng khác.

.AUT File Extension

   
File name AUT File
File Type AutoIt Script File
Nhà phát triển Jonathan Bennett
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .AUT là file gì?

AUT là Developer Files - AutoIt Script File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Jonathan Bennett.

Tập tin được sử dụng bởi AutoIt, một chương trình ban đầu được phát triển để tự động hóa các thiết lập của một số lượng lớn máy tính Windows; chứa BASIC-như mã chương trình tương tác với các quy trình và mô phỏng thao tác bàn phím và di chuyển chuột; có thể được sử dụng để tạo ra Windows GUI.

What is a AUT file?

File used by AutoIt, a program originally developed to automate the setup of large numbers of Windows PCs; contains BASIC-like program code that interacts with processes and simulates keystrokes and mouse movements; can be used to create Windows GUIs.

Cách mở .AUT file

Để mở file .AUT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AUT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AUT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AUT do người dùng đóng góp.

  • AutoIt
  • Internet Pictures Corp. iPIX Viewer
  • Internet Pictures Corp. iPIX Viewer
  • AOL
  • Media Player Classic
  • OCLC Connexion
  • OCLC Connexion

Chuyển đổi file .AUT

File .AUT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *