AUTOMATICDESTINATIONS-MS File

? Cách mở file .AUTOMATICDESTINATIONS-MS? Những phần mềm mở file .AUTOMATICDESTINATIONS-MS và sửa file lỗi. Convert Binary AUTOMATICDESTINATIONS-MS file sang định dạng khác.

.AUTOMATICDESTINATIONS-MS File Extension

   
File name AUTOMATICDESTINATIONS-MS File
File Type Windows Jump List File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại System Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.8 ★ (9 Bình chọn)

File .AUTOMATICDESTINATIONS-MS là file gì?

AUTOMATICDESTINATIONS-MS là System Files - Windows Jump List File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Một AUTOMATICDESTINATIONS-MS tập tin là một tập tin Jump List được sử dụng bởi Windows 7, một hệ điều hành Microsoft Windows (hệ điều hành). Nó chứa thông tin về các ứng dụng sử dụng được gắn trên một thanh công cụ của người dùng, dấu thời gian và các đường dẫn đến các mục (tài liệu, các trang web, hình ảnh, vv) vừa truy cập bởi một chương trình gắn trên thanh tác vụ của người dùng.

What is a AUTOMATICDESTINATIONS-MS file?

An AUTOMATICDESTINATIONS-MS file is a Jump List file used by Windows 7, a Microsoft Windows operating system (OS). It contains information about the application used that is pinned on a user's taskbar, timestamps, and the paths to items (documents, webpages, images, etc.) recently accessed by a program pinned on a user's taskbar.

Cách mở .AUTOMATICDESTINATIONS-MS file

Để mở file .AUTOMATICDESTINATIONS-MS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AUTOMATICDESTINATIONS-MS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AUTOMATICDESTINATIONS-MS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AUTOMATICDESTINATIONS-MS do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Windows

Chuyển đổi file .AUTOMATICDESTINATIONS-MS

File .AUTOMATICDESTINATIONS-MS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *