AUX File

? Cách mở file .AUX? Những phần mềm mở file .AUX và sửa file lỗi. Convert Text AUX file sang định dạng khác.

.AUX File Extension

   
File name AUX File
File Type 1LaTeX Auxiliary File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.4 ★ (7 Bình chọn)

File .AUX là file gì?

AUX là Settings Files - 1LaTeX Auxiliary File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Tập tin được tạo ra bởi TeX và LaTeX, đó là tiêu chuẩn sắp chữ thường được sử dụng để tạo ra các giấy tờ học tập và tài liệu kỹ thuật khác; chứa thông tin về một tài liệu như chú thích, mục bibliography, và tham khảo chéo.

What is a AUX file?

File created by TeX and LaTeX, which are typesetting standards often used to generate academic papers and other technical documentation; contains information about a document such as footnotes, bibliography entries, and cross-references.

Cách mở .AUX file

Để mở file .AUX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AUX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AUX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AUX do người dùng đóng góp.

  • TeX Live
  • MiKTeX
  • MiKTeX
  • TeXworks
  • proTeXt
  • LaTeX Editor
  • LaTeX Editor

Chuyển đổi file .AUX

File .AUX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *