AVA File

? Cách mở file .AVA? Những phần mềm mở file .AVA và sửa file lỗi. Convert Binary AVA file sang định dạng khác.

.AVA File Extension

   
File name AVA File
File Type AvaaBook eBook
Nhà phát triển AvaaBook
Phân loại eBook Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (8 Bình chọn)

File .AVA là file gì?

AVA là eBook Files - AvaaBook eBook, dưới định dạng Binary được phát triển bởi AvaaBook.

tập tin eBook sử dụng bởi AvaaPlayer, một phần mềm đọc sách điện tử cục bộ ở Ba Tư; có thể được mở với các phiên bản Windows hay Android của phần mềm AvaaPlayer và có thể được đồng bộ hóa giữa các thiết bị sử dụng các dịch vụ trực tuyến AvaaBook; cho phép các nhà xuất bản cuốn sách để lưu trữ và phân phối sách kỹ thuật số.

What is a AVA file?

eBook file used by AvaaPlayer, an eBook reading software localized in Persian; can be opened with the Windows or Android version of AvaaPlayer software and can be synced across devices using the AvaaBook online services; allows book publishers to store and distribute digital books.

Cách mở .AVA file

Để mở file .AVA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AVA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AVA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AVA do người dùng đóng góp.

  • Adobe Photoshop CC
  • Adobe Photoshop Elements
  • Adobe Photoshop Elements
  • Adobe Photoshop Limited Edition
  • Adobe Photoshop Extended
  • Adobe Photoshop
  • Adobe Photoshop

Chuyển đổi file .AVA

File .AVA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *