JIGSAW File

? Cách mở file .JIGSAW? Những phần mềm mở file .JIGSAW và sửa file lỗi. Convert XML JIGSAW file sang định dạng khác.

.JIGSAW File Extension

   
File name JIGSAW File
File Type Jigsaw Explorer Save File
Nhà phát triển Carolina Road Software
Phân loại Game Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 2.6 ★ (5 Bình chọn)

File .JIGSAW là file gì?

JIGSAW là Game Files - Jigsaw Explorer Save File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Carolina Road Software.

Lưu tập tin được tạo ra bởi Jigsaw Explorer, một chương trình ghép hình câu đố dựa trên trình duyệt; sử dụng XML định dạng và tiết kiệm các câu đố hiện hành; cho phép câu đố để được lưu vào máy tính để bàn mặc dù chương trình chạy trong trình duyệt.

What is a JIGSAW file?

Save file created by Jigsaw Explorer, a browser-based jigsaw puzzle program; uses XML formatting and saves the current puzzle; enables puzzles to be saved to the desktop even though the program runs in the browser.

Cách mở .JIGSAW file

Để mở file .JIGSAW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JIGSAW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JIGSAW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JIGSAW do người dùng đóng góp.

  • Carolina Road Jigsaw Explorer

Chuyển đổi file .JIGSAW

File .JIGSAW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *