H1Q File

? Cách mở file .H1Q? Những phần mềm mở file .H1Q và sửa file lỗi. Convert N/A H1Q file sang định dạng khác.

.H1Q File Extension

   
File name H1Q File
File Type Microsoft Help Merged Query Index File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .H1Q là file gì?

H1Q là Misc Files - Microsoft Help Merged Query Index File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Truy vấn chỉ số được sử dụng bởi Microsoft Help, một chương trình hệ thống trợ giúp kèm với hệ điều hành Windows; lưu trữ trong " Documents and Settings All Users Application Data Microsoft Help" trong Windows XP và " ProgramData Microsoft Assistance Khách hàng 1.0 en-US" thư mục trong Windows Vista.

What is a H1Q file?

Query index used by Microsoft Help, a system help program included with the Windows operating system; stored in the "Documents and SettingsAll UsersApplication DataMicrosoft Help" in Windows XP and the "ProgramDataMicrosoftAssistanceClient1.0en-US" directory in Windows Vista.

Cách mở .H1Q file

Để mở file .H1Q click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .H1Q bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .H1Q

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .H1Q do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .H1Q

File .H1Q có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *