H17 File

? Cách mở file .H17? Những phần mềm mở file .H17 và sửa file lỗi. Convert N/A H17 file sang định dạng khác.

.H17 File Extension

   
File name H17 File
File Type H&R Block Canada 2017 Tax Return
Nhà phát triển H&R Block Canada
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (1 Bình chọn)

File .H17 là file gì?

H17 là Data Files - H&R Block Canada 2017 Tax Return, dưới định dạng N/A được phát triển bởi H&R Block Canada.

tập tin một H17 là một tờ khai thuế được tạo ra bởi phiên bản 2017 của H & R Block Canada, một chương trình thuế sử dụng để chuẩn bị các loại thuế ở Canada. Nó chứa các hình thức thuế thu nhập liên bang Canada và dữ liệu thuế khác như thông tin cá nhân và thu nhập.

What is a H17 file?

An H17 file is a tax return created by the 2017 version of H&R Block Canada, a tax program used to prepare taxes in Canada. It contains Canadian federal income tax forms and other tax data such as personal information and income earned.

Cách mở .H17 file

Để mở file .H17 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .H17 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .H17

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .H17 do người dùng đóng góp.

  • H&R Block Canada Online
  • H&R Block Canada Tax Software
  • H&R Block Canada Tax Software

Chuyển đổi file .H17

File .H17 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *