H3M File

H3M là Game Files - Heroes 3 Map File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi New World Computing.

.H3M File Extension

   
File name H3M File
File Type Heroes 3 Map File
Nhà phát triển New World Computing
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (4 Bình chọn)

File .H3M là file gì?

H3M là Game Files - Heroes 3 Map File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi New World Computing.

Bản đồ tập tin cho các trò chơi chiến lược theo lượt, "Heroes of Might and Magic 3" (còn được gọi là "Heroes 3" hoặc "HOMM3"); bao gồm thông tin địa hình và vị trí của các đối tượng và các nhân vật trên bản đồ.

What is a H3M file?

Map file for the turn-based strategy game, "Heroes of Might and Magic 3" (also known as "Heroes 3" or "HOMM3"); includes terrain information and the location of objects and characters on the map.

Phần mềm mở file .H3M

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .H3M do filegi.com tổng hợp.

  • Media Player Classic
  • Heroes of Might and Magic III Map Editor
  • Heroes of Might and Magic III Map Editor
  • Heroes of Might and Magic III - The Shadow of Death

Chuyển đổi file .H3M

           

File .H3M có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *