H3M File

? Cách mở file .H3M? Những phần mềm mở file .H3M và sửa file lỗi. Convert N/A H3M file sang định dạng khác.

.H3M File Extension

   
File name H3M File
File Type Heroes 3 Map File
Nhà phát triển New World Computing
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (4 Bình chọn)

File .H3M là file gì?

H3M là Game Files - Heroes 3 Map File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi New World Computing.

Bản đồ tập tin cho các trò chơi chiến lược theo lượt, "Heroes of Might and Magic 3" (còn được gọi là "Heroes 3" hoặc "HOMM3"); bao gồm thông tin địa hình và vị trí của các đối tượng và các nhân vật trên bản đồ.

What is a H3M file?

Map file for the turn-based strategy game, "Heroes of Might and Magic 3" (also known as "Heroes 3" or "HOMM3"); includes terrain information and the location of objects and characters on the map.

Cách mở .H3M file

Để mở file .H3M click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .H3M bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .H3M

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .H3M do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Heroes of Might and Magic III Map Editor
  • Heroes of Might and Magic III Map Editor
  • Heroes of Might and Magic III - The Shadow of Death

Chuyển đổi file .H3M

File .H3M có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *