GORM File

? Cách mở file .GORM? Những phần mềm mở file .GORM và sửa file lỗi. Convert N/A GORM file sang định dạng khác.

.GORM File Extension

   
File name GORM File
File Type Gorm Interface Resource File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .GORM là file gì?

GORM là Developer Files - Gorm Interface Resource File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

đại diện tĩnh của đối tượng giao diện và các mối quan hệ của họ trong một ứng dụng GNUstep; có thể được mở ra và nạp vào bộ nhớ chỉ khi cần thiết

What is a GORM file?

Static representation of interface objects and their relationships in a GNUstep application; may be opened and loaded into memory only when needed

Cách mở .GORM file

Để mở file .GORM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GORM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GORM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GORM do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .GORM

File .GORM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *