GOOMOD File

? Cách mở file .GOOMOD? Những phần mềm mở file .GOOMOD và sửa file lỗi. Convert Zip GOOMOD file sang định dạng khác.

.GOOMOD File Extension

   
File name GOOMOD File
File Type World of Goo Add-on
Nhà phát triển 2D Boy
Phân loại Game Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3.8 ★ (11 Bình chọn)

File .GOOMOD là file gì?

GOOMOD là Game Files - World of Goo Add-on, dưới định dạng Zip được phát triển bởi 2D Boy.

Add-on tập tin được sử dụng bởi GooTool, một chương trình mà cài đặt addons cho các trò chơi câu đố World of Goo; có thể là một mod, có thể thay thế bất kỳ tập tin trò chơi, hoặc một mức độ, có thêm một mức độ chơi mới và một tùy chọn menu trong game để lựa chọn mức độ.

What is a GOOMOD file?

Add-on file used by GooTool, a program that installs addons for the puzzle game World of Goo; may be either a mod, which can replace any game file, or a level, which adds a new playable level and an in-game menu option for selecting the level.

Cách mở .GOOMOD file

Để mở file .GOOMOD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GOOMOD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GOOMOD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GOOMOD do người dùng đóng góp.

  • Apple Archive Utility
  • 2D Boy GooTool
  • 2D Boy GooTool
  • Corel WinZip 24
  • RARLAB WinRAR

Chuyển đổi file .GOOMOD

File .GOOMOD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *