H3E File

? Cách mở file .H3E? Những phần mềm mở file .H3E và sửa file lỗi. Convert N/A H3E file sang định dạng khác.

.H3E File Extension

   
File name H3E File
File Type Line 6 POD HD300 Edit Preset File
Nhà phát triển Line 6
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (4 Bình chọn)

File .H3E là file gì?

H3E là Audio Files - Line 6 POD HD300 Edit Preset File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Line 6.

Preset tập tin được tạo ra bởi dòng 6 POD HD300 Edit, một trình soạn thảo hiệu ứng guitar; chứa cài đặt tùy chỉnh âm thanh của guitar của bạn; thiết lập được tìm thấy dưới loại như "FX", "REVERB," và "GATE;" cài đặt khác nhau bao gồm tốc độ, bass, ổ đĩa, trầm và âm lượng kênh.

What is a H3E file?

Preset file created by Line 6 POD HD300 Edit, a guitar effects editor; contains settings that customize the sound of your guitar; settings are found under categories such as "FX," "REVERB," and "GATE;" different settings include speed, bass, drive, treble and channel volume.

Cách mở .H3E file

Để mở file .H3E click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .H3E bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .H3E

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .H3E do người dùng đóng góp.

  • Line 6 POD HD400 Edit
  • Line 6 POD HD300 Edit
  • Line 6 POD HD300 Edit

Chuyển đổi file .H3E

File .H3E có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *