AVASTSOUNDS File

? Cách mở file .AVASTSOUNDS? Những phần mềm mở file .AVASTSOUNDS và sửa file lỗi. Convert Binary AVASTSOUNDS file sang định dạng khác.

.AVASTSOUNDS File Extension

   
File name AVASTSOUNDS File
File Type Avast Soundpack File
Nhà phát triển Avast Software
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.8 ★ (5 Bình chọn)

File .AVASTSOUNDS là file gì?

AVASTSOUNDS là Audio Files - Avast Soundpack File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Avast Software.

tập tin gói âm thanh được sử dụng bởi chống virus Avast và phần mềm bảo vệ internet; cửa hàng một kho lưu trữ âm thanh WAV được chơi khi các sự kiện nhất định xảy ra trong các phần mềm, chẳng hạn như một phát hiện mối đe dọa hoặc hoàn thành một chương trình quét virus; có thể nhấn đúp chuột để cài đặt các soundpack.

What is a AVASTSOUNDS file?

Audio pack file used by Avast antivirus and internet protection software; stores an archive of .WAV sounds that are played when certain events occur in the software, such as a threat detection or completion of a virus scan; can be double-clicked to install the soundpack.

Cách mở .AVASTSOUNDS file

Để mở file .AVASTSOUNDS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AVASTSOUNDS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AVASTSOUNDS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AVASTSOUNDS do người dùng đóng góp.

  • Avast Internet Security
  • Avast Pro Antivirus
  • Avast Pro Antivirus

Chuyển đổi file .AVASTSOUNDS

File .AVASTSOUNDS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *