AVATAR File

? Cách mở file .AVATAR? Những phần mềm mở file .AVATAR và sửa file lỗi. Convert Binary AVATAR file sang định dạng khác.

.AVATAR File Extension

   
File name AVATAR File
File Type Google Talk Avatar File
Nhà phát triển Google
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.1 ★ (20 Bình chọn)

File .AVATAR là file gì?

AVATAR là Raster Image Files - Google Talk Avatar File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Google.

Profile picture sử dụng bởi Google Talk, một ứng dụng trò chuyện trực tuyến; các cửa hàng một hình ảnh bitmap trong một định dạng .JPG hoặc .PNG hình ảnh; sử dụng để hiển thị một hình ảnh bên cạnh mỗi tên trong danh sách bạn bè của người dùng, cũng như trong quá trình trò chuyện buổi.

What is a AVATAR file?

Profile picture used by Google Talk, an online chatting application; stores a bitmap image in a .JPG or .PNG image format; used for displaying an image alongside each name in a user's friends list, as well as during chatting sessions.

Cách mở .AVATAR file

Để mở file .AVATAR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AVATAR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AVATAR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AVATAR do người dùng đóng góp.

  • Google Talk

Chuyển đổi file .AVATAR

File .AVATAR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *