AVE File

AVE là Settings Files - 1Avid User File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Avid Technology.

.AVE File Extension

   
File name AVE File
File Type 1Avid User File
Nhà phát triển Avid Technology
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (12 Bình chọn)

File .AVE là file gì?

AVE là Settings Files - 1Avid User File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Avid Technology.

Cài đặt tập tin được sử dụng bởi Avid Media Composer, Avid Xpress, và phần mềm chỉnh sửa video Avid khác; thường lưu cùng với tập tin một dự án .AVS thiết lập và chứa thiết lập người dùng; cho phép sở thích người dùng cụ thể được cứu rỗi.

What is a AVE file?

Settings file used by Avid Media Composer, Avid Xpress, and other Avid video editing software; typically saved alongside a project .AVS settings file and contains user settings; enables user-specific preferences to be saved.

Phần mềm mở file .AVE

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AVE do filegi.com tổng hợp.

  • Avigilon Control Center Player
  • Avid Media Composer
  • Avid Media Composer
  • DSPlayer lite
  • Media Player Classic
  • Aimersoft Video Editor
  • Aimersoft Video Editor

Chuyển đổi file .AVE

           

File .AVE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *