AVE File

? Cách mở file .AVE? Những phần mềm mở file .AVE và sửa file lỗi. Convert N/A AVE file sang định dạng khác.

.AVE File Extension

   
File name AVE File
File Type 1Avid User File
Nhà phát triển Avid Technology
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (12 Bình chọn)

File .AVE là file gì?

AVE là Settings Files - 1Avid User File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Avid Technology.

Cài đặt tập tin được sử dụng bởi Avid Media Composer, Avid Xpress, và phần mềm chỉnh sửa video Avid khác; thường lưu cùng với tập tin một dự án .AVS thiết lập và chứa thiết lập người dùng; cho phép sở thích người dùng cụ thể được cứu rỗi.

What is a AVE file?

Settings file used by Avid Media Composer, Avid Xpress, and other Avid video editing software; typically saved alongside a project .AVS settings file and contains user settings; enables user-specific preferences to be saved.

Cách mở .AVE file

Để mở file .AVE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AVE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AVE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AVE do người dùng đóng góp.

  • Avigilon Control Center Player
  • Avid Media Composer
  • Avid Media Composer
  • DSPlayer lite
  • Media Player Classic
  • Aimersoft Video Editor
  • Aimersoft Video Editor

Chuyển đổi file .AVE

File .AVE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *