EWW File

? Cách mở file .EWW? Những phần mềm mở file .EWW và sửa file lỗi. Convert N/A EWW file sang định dạng khác.

.EWW File Extension

   
File name EWW File
File Type Embedded Workbench Workspace
Nhà phát triển IAR Systems
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (4 Bình chọn)

File .EWW là file gì?

EWW là Settings Files - Embedded Workbench Workspace, dưới định dạng N/A được phát triển bởi IAR Systems.

tập tin một eww chứa một không gian làm việc được tạo ra bởi IAR Embedded Workbench, một IDE sử dụng, trong đó bao gồm một C / C ++, một trình gỡ lỗi C-SPY, và các công cụ quản lý dự án. Nó lưu trữ thông tin về một hoặc nhiều dự án (file EWP) và các tập tin của họ, có thể bao gồm các file .H và .C. file eww cũng bao gồm các thiết lập không gian làm việc.

What is a EWW file?

An EWW file contains a workspace created by IAR Embedded Workbench, a user-friendly IDE, which includes a C/C++ compiler, a C-SPY debugger, and project management tools. It stores information about one or more projects (EWP files) and their files, which may include .H and .C files. EWW files also include workspace settings.

Cách mở .EWW file

Để mở file .EWW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EWW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EWW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EWW do người dùng đóng góp.

  • IAR Embedded Workbench

Chuyển đổi file .EWW

File .EWW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *