EWW File

EWW là Settings Files - Embedded Workbench Workspace, dưới định dạng N/A được phát triển bởi IAR Systems.

.EWW File Extension

   
File name EWW File
File Type Embedded Workbench Workspace
Nhà phát triển IAR Systems
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (4 Bình chọn)

File .EWW là file gì?

EWW là Settings Files - Embedded Workbench Workspace, dưới định dạng N/A được phát triển bởi IAR Systems.

tập tin một eww chứa một không gian làm việc được tạo ra bởi IAR Embedded Workbench, một IDE sử dụng, trong đó bao gồm một C / C ++, một trình gỡ lỗi C-SPY, và các công cụ quản lý dự án. Nó lưu trữ thông tin về một hoặc nhiều dự án (file EWP) và các tập tin của họ, có thể bao gồm các file .H và .C. file eww cũng bao gồm các thiết lập không gian làm việc.

What is a EWW file?

An EWW file contains a workspace created by IAR Embedded Workbench, a user-friendly IDE, which includes a C/C++ compiler, a C-SPY debugger, and project management tools. It stores information about one or more projects (EWP files) and their files, which may include .H and .C files. EWW files also include workspace settings.

Phần mềm mở file .EWW

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EWW do filegi.com tổng hợp.

  • IAR Embedded Workbench

Chuyển đổi file .EWW

           

File .EWW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *