EWS File

? Cách mở file .EWS? Những phần mềm mở file .EWS và sửa file lỗi. Convert Binary EWS file sang định dạng khác.

.EWS File Extension

   
File name EWS File
File Type EasyWorship Schedule File
Nhà phát triển Softouch Development
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (4 Bình chọn)

File .EWS là file gì?

EWS là Data Files - EasyWorship Schedule File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Softouch Development.

Tập tin được tạo ra bởi EasyWorship, một ứng dụng sử dụng cho việc tạo lịch biểu thờ phượng thờ; chứa thứ tự của dịch vụ cũng như PowerPoint (.ppt hoặc .pptx), file âm thanh mẫu, và lời bài hát; được sử dụng bởi các nhà lãnh đạo tôn thờ và mục sư khi chuẩn bị dịch vụ.

What is a EWS file?

File created by EasyWorship, an application used for creating church worship schedules; contain the order of service as well as PowerPoint (.PPT or .PPTX) files, sample audio files, and song lyrics; used by worship leaders and pastors when preparing services.

Cách mở .EWS file

Để mở file .EWS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EWS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EWS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EWS do người dùng đóng góp.

  • Softouch EasyWorship
  • EDIUS
  • EDIUS
  • EDIUS Neo
  • EDIUS Manual JP
  • EDIUS DVD Menu Style
  • EDIUS DVD Menu Style

Chuyển đổi file .EWS

File .EWS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *