EWS File

EWS là Data Files - EasyWorship Schedule File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Softouch Development.

.EWS File Extension

   
File name EWS File
File Type EasyWorship Schedule File
Nhà phát triển Softouch Development
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (4 Bình chọn)

File .EWS là file gì?

EWS là Data Files - EasyWorship Schedule File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Softouch Development.

Tập tin được tạo ra bởi EasyWorship, một ứng dụng sử dụng cho việc tạo lịch biểu thờ phượng thờ; chứa thứ tự của dịch vụ cũng như PowerPoint (.ppt hoặc .pptx), file âm thanh mẫu, và lời bài hát; được sử dụng bởi các nhà lãnh đạo tôn thờ và mục sư khi chuẩn bị dịch vụ.

What is a EWS file?

File created by EasyWorship, an application used for creating church worship schedules; contain the order of service as well as PowerPoint (.PPT or .PPTX) files, sample audio files, and song lyrics; used by worship leaders and pastors when preparing services.

Phần mềm mở file .EWS

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EWS do filegi.com tổng hợp.

  • Softouch EasyWorship
  • EDIUS
  • EDIUS
  • EDIUS Neo
  • EDIUS Manual JP
  • EDIUS DVD Menu Style
  • EDIUS DVD Menu Style

Chuyển đổi file .EWS

           

File .EWS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *