AVENIRPROJ File

AVENIRPROJ là Data Files - StoryMill Project, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Mariner Software.

.AVENIRPROJ File Extension

   
File name AVENIRPROJ File
File Type StoryMill Project
Nhà phát triển Mariner Software
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .AVENIRPROJ là file gì?

AVENIRPROJ là Data Files - StoryMill Project, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Mariner Software.

hồ sơ dự án tạo ra bởi StoryMill, một chương trình máy Mac sử dụng để sách ghi; chứa chương viết cũng như thông tin cho diễn viên cuốn sách, những cảnh, và địa điểm; cũng lưu trữ các nhiệm vụ và nghiên cứu thông tin cho quá trình viết.

What is a AVENIRPROJ file?

Project file created by StoryMill, a Mac program used to write books; contains written chapters as well as information for book actors, scenes, and locations; also stores tasks and research information for the writing process.

Phần mềm mở file .AVENIRPROJ

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AVENIRPROJ do filegi.com tổng hợp.

  • Mariner StoryMill

Chuyển đổi file .AVENIRPROJ

           

File .AVENIRPROJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *