AVENIRPROJ File

? Cách mở file .AVENIRPROJ? Những phần mềm mở file .AVENIRPROJ và sửa file lỗi. Convert Binary AVENIRPROJ file sang định dạng khác.

.AVENIRPROJ File Extension

   
File name AVENIRPROJ File
File Type StoryMill Project
Nhà phát triển Mariner Software
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .AVENIRPROJ là file gì?

AVENIRPROJ là Data Files - StoryMill Project, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Mariner Software.

hồ sơ dự án tạo ra bởi StoryMill, một chương trình máy Mac sử dụng để sách ghi; chứa chương viết cũng như thông tin cho diễn viên cuốn sách, những cảnh, và địa điểm; cũng lưu trữ các nhiệm vụ và nghiên cứu thông tin cho quá trình viết.

What is a AVENIRPROJ file?

Project file created by StoryMill, a Mac program used to write books; contains written chapters as well as information for book actors, scenes, and locations; also stores tasks and research information for the writing process.

Cách mở .AVENIRPROJ file

Để mở file .AVENIRPROJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AVENIRPROJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AVENIRPROJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AVENIRPROJ do người dùng đóng góp.

  • Mariner StoryMill

Chuyển đổi file .AVENIRPROJ

File .AVENIRPROJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *