AVGDX File

? Cách mở file .AVGDX? Những phần mềm mở file .AVGDX và sửa file lỗi. Convert N/A AVGDX file sang định dạng khác.

.AVGDX File Extension

   
File name AVGDX File
File Type AVG Diagnostics File
Nhà phát triển AVG Technologies
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .AVGDX là file gì?

AVGDX là Misc Files - AVG Diagnostics File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi AVG Technologies.

Tập chạy bởi AVG Diagnostics, một chương trình chẩn đoán bộ sưu tập bao gồm trong phần mềm chống virus AVG; sử dụng runner.avgdx tên tập tin và chạy công cụ chẩn đoán khi mở ra; thu thập thông tin hệ thống được sử dụng bởi một đại diện hỗ trợ kỹ thuật AVG để giải quyết một vấn đề ứng dụng.

What is a AVGDX file?

File run by AVG Diagnostics, a diagnostics collection program included with AVG antivirus software; uses the filename runner.avgdx and runs the diagnostics tool when opened; collects system information that is used by an AVG technical support representative to resolve an application issue.

Cách mở .AVGDX file

Để mở file .AVGDX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AVGDX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AVGDX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AVGDX do người dùng đóng góp.

  • AVG Ultimate
  • progeCAD Professional
  • progeCAD Professional
  • Flash Movie Player
  • progeCAD Professional English
  • Timetable
  • Timetable

Chuyển đổi file .AVGDX

File .AVGDX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *