AVM File

AVM là Video Files - Anime Music Video, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

.AVM File Extension

   
File name AVM File
File Type Anime Music Video
Nhà phát triển N/A
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.3 ★ (4 Bình chọn)

File .AVM là file gì?

AVM là Video Files - Anime Music Video, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

Một AVM nộp một file video được lưu trong định dạng Anime Music Video. Nó là một độ phân giải thấp định dạng phương tiện truyền thông nén chính được sử dụng bởi các thiết bị di động Trung Quốc.

What is a AVM file?

An AVM file a video file saved in the Anime Music Video format. It is a low-resolution compressed media format primary used by Chinese mobile devices.

Phần mềm mở file .AVM

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AVM do filegi.com tổng hợp.

  • Ticno Player
  • 5KPlayer
  • 5KPlayer
  • File Viewer
  • DirectX SDK

Chuyển đổi file .AVM

           

File .AVM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *