AVP File

AVP là Video Files - 1Avid Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Avid Technology.

.AVP File Extension

   
File name AVP File
File Type 1Avid Project File
Nhà phát triển Avid Technology
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (4 Bình chọn)

File .AVP là file gì?

AVP là Video Files - 1Avid Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Avid Technology.

hồ sơ dự án tạo ra bởi các ứng dụng chỉnh sửa video chuyên nghiệp Avid Công nghệ; chứa tham chiếu đến video và clip âm thanh, cũng như chỉnh sửa như hiệu ứng chuyển tiếp và hiệu ứng; sử dụng để lưu các dự án điện ảnh.

What is a AVP file?

Project file created by Avid Technology's professional video editing applications; contains references to video and audio clips, as well as the edits such as transitions and effects; used for saving projects for motion pictures.

Phần mềm mở file .AVP

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AVP do filegi.com tổng hợp.

  • Avid Media Composer
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Avid Xpress Pro
  • Avid Symphony
  • A+ Interactive Software
  • A+ Interactive Software

Chuyển đổi file .AVP

           

File .AVP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *