AVR File

? Cách mở file .AVR? Những phần mềm mở file .AVR và sửa file lỗi. Convert N/A AVR file sang định dạng khác.

.AVR File Extension

   
File name AVR File
File Type 1Audio Visual Research File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.4 ★ (5 Bình chọn)

File .AVR là file gì?

AVR là Audio Files - 1Audio Visual Research File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

định dạng tập tin âm thanh được tạo ra bởi Visual nghiên cứu âm thanh cho hệ thống máy tính Atari ST trở lên; có thể là 8 hoặc 16-bit và chứa 1 hoặc 2 kênh; không thường được sử dụng nữa.

What is a AVR file?

Audio file format created by Audio Visual Research for the older Atari ST computer systems; can be 8 or 16-bit and contain 1 or 2 channels; not commonly used anymore.

Cách mở .AVR file

Để mở file .AVR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AVR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AVR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AVR do người dùng đóng góp.

  • Winamp
  • Winamp Pro
  • Winamp Pro
  • Winamp Detector Plug-in
  • vMaxView
  • uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
  • uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Chuyển đổi file .AVR

File .AVR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *