AVRO File

? Cách mở file .AVRO? Những phần mềm mở file .AVRO và sửa file lỗi. Convert Text and Binary AVRO file sang định dạng khác.

.AVRO File Extension

   
File name AVRO File
File Type Avro Data File
Nhà phát triển Apache Software Foundation
Phân loại Data Files
Định dạng Text and Binary
Độ phổ biến 2.5 ★ (6 Bình chọn)

File .AVRO là file gì?

AVRO là Data Files - Avro Data File, dưới định dạng Text and Binary được phát triển bởi Apache Software Foundation.

tập tin một Avro là một tệp dữ liệu được tạo ra bởi Apache Avro, một hệ thống dữ liệu serialization mã nguồn mở được sử dụng bởi Apache Hadoop. Nó chứa dữ liệu đăng trong một định dạng nhị phân nhỏ gọn và giản đồ ở định dạng JSON định nghĩa các kiểu dữ liệu. file Avro cũng có thể lưu trữ các marker nếu bộ dữ liệu quá lớn và cần phải được chia thành các tập con khi xử lý bởi Apache MapReduce trong Apache Hadoop.

What is a AVRO file?

An AVRO file is a data file created by Apache Avro, an open source data serialization system used by Apache Hadoop. It contains data serialized in a compact binary format and schema in JSON format that defines the data types. AVRO files may also store markers if the datasets are too large and need to be split into subsets when processed by Apache MapReduce in Apache Hadoop.

Cách mở .AVRO file

Để mở file .AVRO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AVRO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AVRO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AVRO do người dùng đóng góp.

  • Apache Hadoop
  • Apache Avro
  • Apache Avro

Chuyển đổi file .AVRO

File .AVRO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *