AZZX File

AZZX là Data Files - Uncompressed AZZ Cardfile Data File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Antanas Zdramys.

.AZZX File Extension

   
File name AZZX File
File Type Uncompressed AZZ Cardfile Data File
Nhà phát triển Antanas Zdramys
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.1 ★ (9 Bình chọn)

File .AZZX là file gì?

AZZX là Data Files - Uncompressed AZZ Cardfile Data File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Antanas Zdramys.

Nộp được tạo ra bởi azz Cardfile, một chương trình được sử dụng để tổ chức thông tin cá nhân; tiết kiệm cơ sở dữ liệu cá nhân trong một định dạng không nén, đó là một thay thế cho các định dạng .AZZ nén.

What is a AZZX file?

File created by AZZ Cardfile, a program used for organizing personal information; saves the personal database in an uncompressed format, which is an alternative to the compressed .AZZ format.

Phần mềm mở file .AZZX

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AZZX do filegi.com tổng hợp.

  • AZZ Cardfile
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .AZZX

           

File .AZZX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *