AZZX File

? Cách mở file .AZZX? Những phần mềm mở file .AZZX và sửa file lỗi. Convert XML AZZX file sang định dạng khác.

.AZZX File Extension

   
File name AZZX File
File Type Uncompressed AZZ Cardfile Data File
Nhà phát triển Antanas Zdramys
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.1 ★ (9 Bình chọn)

File .AZZX là file gì?

AZZX là Data Files - Uncompressed AZZ Cardfile Data File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Antanas Zdramys.

Nộp được tạo ra bởi azz Cardfile, một chương trình được sử dụng để tổ chức thông tin cá nhân; tiết kiệm cơ sở dữ liệu cá nhân trong một định dạng không nén, đó là một thay thế cho các định dạng .AZZ nén.

What is a AZZX file?

File created by AZZ Cardfile, a program used for organizing personal information; saves the personal database in an uncompressed format, which is an alternative to the compressed .AZZ format.

Cách mở .AZZX file

Để mở file .AZZX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AZZX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AZZX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AZZX do người dùng đóng góp.

  • AZZ Cardfile
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .AZZX

File .AZZX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *