B File

B là Game Files - 1Grand Theft Auto 3 Saved Game File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Rockstar Games.

.B File Extension

   
File name B File
File Type 1Grand Theft Auto 3 Saved Game File
Nhà phát triển Rockstar Games
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.4 ★ (890 Bình chọn)

File .B là file gì?

B là Game Files - 1Grand Theft Auto 3 Saved Game File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Rockstar Games.

Một tập tin B là một file save game được tạo ra bởi Grand Theft Auto III (GTA3), một trò chơi hành động ô tô có trụ sở. Nó lưu thông tin gameplay nên trò chơi có thể được nối lại từ tiết kiệm điểm tại một thời điểm sau đó. file B được sử dụng bởi nhiều phiên bản của GTA3, bao gồm Vice City và San Andreas.

What is a B file?

A B file is a saved game file created by Grand Theft Auto III (GTA3), an automotive-based action game. It saves gameplay information so the game can be resumed from the save point at a later time. B files are used by multiple editions of GTA3, including Vice City and San Andreas.

Phần mềm mở file .B

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .B do filegi.com tổng hợp.

  • WinRAR
  • Adobe Photoshop Elements
  • Adobe Photoshop Elements
  • Torrent
  • Microsoft Office
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .B

           

File .B có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *