B6I File

? Cách mở file .B6I? Những phần mềm mở file .B6I và sửa file lỗi. Convert N/A B6I file sang định dạng khác.

.B6I File Extension

   
File name B6I File
File Type BlindWrite 6 Disc Image
Nhà phát triển VSO Software
Phân loại Disk Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.2 ★ (6 Bình chọn)

File .B6I là file gì?

B6I là Disk Image Files - BlindWrite 6 Disc Image, dưới định dạng N/A được phát triển bởi VSO Software.

hình ảnh đĩa được tạo ra với BlindWrite, một chương trình tạo đĩa thiết kế dành cho sao lưu đĩa trò chơi máy tính; chứa một bản sao chính xác của dữ liệu từ đĩa gốc và có thể được sử dụng để ghi một bản sao cho đĩa khác.

What is a B6I file?

Disc image created with BlindWrite, a disc authoring program designed for backing up computer game discs; contains an exact copy of the data from the original disc and can be used to burn a copy to another disc.

Cách mở .B6I file

Để mở file .B6I click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .B6I bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .B6I

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .B6I do người dùng đóng góp.

  • EZB Systems UltraISO
  • VSO Software BlindWrite
  • VSO Software BlindWrite
  • Smart Projects IsoBuster

Chuyển đổi file .B6I

File .B6I có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *