B6I File

B6I là Disk Image Files - BlindWrite 6 Disc Image, dưới định dạng N/A được phát triển bởi VSO Software.

.B6I File Extension

   
File name B6I File
File Type BlindWrite 6 Disc Image
Nhà phát triển VSO Software
Phân loại Disk Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.2 ★ (6 Bình chọn)

File .B6I là file gì?

B6I là Disk Image Files - BlindWrite 6 Disc Image, dưới định dạng N/A được phát triển bởi VSO Software.

hình ảnh đĩa được tạo ra với BlindWrite, một chương trình tạo đĩa thiết kế dành cho sao lưu đĩa trò chơi máy tính; chứa một bản sao chính xác của dữ liệu từ đĩa gốc và có thể được sử dụng để ghi một bản sao cho đĩa khác.

What is a B6I file?

Disc image created with BlindWrite, a disc authoring program designed for backing up computer game discs; contains an exact copy of the data from the original disc and can be used to burn a copy to another disc.

Phần mềm mở file .B6I

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .B6I do filegi.com tổng hợp.

  • EZB Systems UltraISO
  • VSO Software BlindWrite
  • VSO Software BlindWrite
  • Smart Projects IsoBuster

Chuyển đổi file .B6I

           

File .B6I có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *