B6T File

? Cách mở file .B6T? Những phần mềm mở file .B6T và sửa file lỗi. Convert N/A B6T file sang định dạng khác.

.B6T File Extension

   
File name B6T File
File Type BlindWrite 6 Track Information File
Nhà phát triển VSO Software
Phân loại Disk Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.3 ★ (7 Bình chọn)

File .B6T là file gì?

B6T là Disk Image Files - BlindWrite 6 Track Information File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi VSO Software.

tập tin thông tin được tạo bởi BlindWrite 6, một chương trình phần mềm trò chơi dự phòng; chứa thông tin theo dõi cho một hình ảnh đĩa được tạo ra bởi BlindWrite.

What is a B6T file?

Information file created by BlindWrite 6, a game software backup program; contains track information for a disc image generated by BlindWrite.

Cách mở .B6T file

Để mở file .B6T click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .B6T bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .B6T

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .B6T do người dùng đóng góp.

  • VSO Software BlindWrite
  • Smart Projects IsoBuster
  • Smart Projects IsoBuster
  • EZB Systems UltraISO
  • BlindWrite
  • UltraISO Premium
  • UltraISO Premium

Chuyển đổi file .B6T

File .B6T có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *