BA File

? Cách mở file .BA? Những phần mềm mở file .BA và sửa file lỗi. Convert N/A BA file sang định dạng khác.

.BA File Extension

   
File name BA File
File Type Scifer External Header Archive
Nhà phát triển Scifer
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .BA là file gì?

BA là Compressed Files - Scifer External Header Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Scifer.

Dữ liệu lưu trữ có chứa dữ liệu nhị phân nén; tài liệu tham khảo tiêu đề thông tin lưu trữ trong một file .xml riêng biệt; tạo ra với Scifer, một lưu trữ dữ liệu chương trình có sử dụng Universal Common Logic (UCL) nén thuật toán.

What is a BA file?

Data archive that contains compressed binary data; references header information stored in a separate .XML file; created with Scifer, a data archiving program that uses a Universal Common Logic (UCL) compression algorithm.

Cách mở .BA file

Để mở file .BA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BA do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Microsoft Windows Operating System
  • Microsoft Windows Operating System
  • AdvaBuild Engineering Software

Chuyển đổi file .BA

File .BA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *