ITC File

? Cách mở file .ITC? Những phần mềm mở file .ITC và sửa file lỗi. Convert N/A ITC file sang định dạng khác.

.ITC File Extension

   
File name ITC File
File Type iTunes Cover Flow Data File
Nhà phát triển Apple
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (6 Bình chọn)

File .ITC là file gì?

ITC là Misc Files - iTunes Cover Flow Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

Chứa album ảnh nghệ thuật và siêu dữ liệu cho bài hát mà có bìa tác phẩm nghệ thuật; được sử dụng bởi iTunes để tăng tốc độ truy cập các bài hát trong chế độ Cover Flow; lưu theo mặc định trong ~ / Music / iTunes / Album Ảnh minh họa / địa phương / ... thư mục.

What is a ITC file?

Contains album artwork and metadata for songs that have cover artwork; used by iTunes to speed up browsing songs in Cover Flow mode; saved by default within the ~/Music/iTunes/Album Artwork/Local/... directory.

Cách mở .ITC file

Để mở file .ITC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ITC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ITC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ITC do người dùng đóng góp.

  • Apple iTunes
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Adobe Acrobat
  • In-Tactic TRIAL

Chuyển đổi file .ITC

File .ITC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *