BA2 File

? Cách mở file .BA2? Những phần mềm mở file .BA2 và sửa file lỗi. Convert Binary BA2 file sang định dạng khác.

.BA2 File Extension

   
File name BA2 File
File Type Bethesda Softworks Archive
Nhà phát triển Bethesda Softworks
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.4 ★ (5 Bình chọn)

File .BA2 là file gì?

BA2 là Game Files - Bethesda Softworks Archive, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Bethesda Softworks.

Một tập tin BA2 là một trò chơi nén dữ liệu lưu trữ được sử dụng bởi Bethesda Softworks trò chơi video, chẳng hạn như Fallout 4. Nó chứa 3d mô hình, kết cấu, mắt lưới, âm thanh và dữ liệu khác được tham chiếu bởi mỗi trận đấu. file BA2 thay thế file .BSA.

What is a BA2 file?

A BA2 file is a compressed game data archive used by Bethesda Softworks video games, such as Fallout 4. It contains 3d models, textures, meshes, sounds, and other data referenced by each game. BA2 files replaced .BSA files.

Cách mở .BA2 file

Để mở file .BA2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BA2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BA2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BA2 do người dùng đóng góp.

  • Bethesda Archive Extractor
  • BSA Browser version
  • BSA Browser version

Chuyển đổi file .BA2

File .BA2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *