BA6 File

? Cách mở file .BA6? Những phần mềm mở file .BA6 và sửa file lỗi. Convert N/A BA6 file sang định dạng khác.

.BA6 File Extension

   
File name BA6 File
File Type TaxAct 2016 Tax Return Backup File
Nhà phát triển TaxAct
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (4 Bình chọn)

File .BA6 là file gì?

BA6 là Backup Files - TaxAct 2016 Tax Return Backup File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi TaxAct.

Một tập tin BA6 là một tập tin sao lưu của một sự trở lại năm 2016 thuế tạo ra với phiên bản 2016 của TaxAct, một chương trình thuế chuẩn bị. Nó chứa dữ liệu thuế cho năm 2016 thuế, được sử dụng cho mục đích lưu trữ và trong trường hợp tập tin .TA6 bị mất hoặc bị hỏng. file BA6 bao gồm IRS và hình thức thuế tiểu bang dữ liệu liên bang cùng với thông tin cơ bản của người dùng.

What is a BA6 file?

A BA6 file is a backup file of a 2016 tax return created with the 2016 version of TaxAct, a tax-preparation program. It contains tax data for the 2016 tax year, which is used for archival purposes and in case the .TA6 file is lost or becomes corrupt. BA6 files include federal IRS and state tax form data along with the user's basic information.

Cách mở .BA6 file

Để mở file .BA6 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BA6 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BA6

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BA6 do người dùng đóng góp.

  • TaxAct
  • Wings Accounting
  • Wings Accounting

Chuyển đổi file .BA6

File .BA6 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *