BA7 File

? Cách mở file .BA7? Những phần mềm mở file .BA7 và sửa file lỗi. Convert N/A BA7 file sang định dạng khác.

.BA7 File Extension

   
File name BA7 File
File Type TaxAct 2017 Tax Return Backup File
Nhà phát triển TaxAct
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1 ★ (1 Bình chọn)

File .BA7 là file gì?

BA7 là Backup Files - TaxAct 2017 Tax Return Backup File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi TaxAct.

Một tập tin BA7 là một tập tin sao lưu của một tờ khai thuế .TA7 2017 tạo ra với phiên bản 2017 của TaxAct, một chương trình thuế chuẩn bị. Nó chứa dữ liệu thuế cho năm 2017 thuế, được sử dụng cho mục đích lưu trữ và trong trường hợp tập tin TA7 bị mất hoặc bị hỏng. file BA7 lưu trữ IRS và hình thức thuế tiểu bang dữ liệu liên bang cùng với thông tin cơ bản của người dùng.

What is a BA7 file?

A BA7 file is a backup file of a .TA7 2017 tax return created with the 2017 version of TaxAct, a tax-preparation program. It contains tax data for the 2017 tax year, which is used for archival purposes and in case the TA7 file is lost or becomes corrupt. BA7 files store federal IRS and state tax form data along with the user's basic information.

Cách mở .BA7 file

Để mở file .BA7 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BA7 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BA7

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BA7 do người dùng đóng góp.

  • TaxAct

Chuyển đổi file .BA7

File .BA7 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *