BA8 File

? Cách mở file .BA8? Những phần mềm mở file .BA8 và sửa file lỗi. Convert N/A BA8 file sang định dạng khác.

.BA8 File Extension

   
File name BA8 File
File Type TaxAct 2018 Tax Return Backup File
Nhà phát triển TaxAct
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1 ★ (1 Bình chọn)

File .BA8 là file gì?

BA8 là Backup Files - TaxAct 2018 Tax Return Backup File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi TaxAct.

Một tập tin BA8 là một tờ khai thuế sao lưu được tạo bởi phiên bản 2018 của TaxAct, một chương trình thuế chuẩn bị. Nó chứa dữ liệu thuế cho năm 2018 thuế, được sử dụng cho mục đích lưu trữ và trong trường hợp các tập tin .TA8 tờ khai thuế bị mất hoặc bị hỏng. file BA8 lưu trữ IRS và hình thức thuế tiểu bang dữ liệu liên bang cùng với thông tin cá nhân cơ bản, chẳng hạn như tên, nghề nghiệp của người sử dụng.

What is a BA8 file?

A BA8 file is a backup tax return created by the 2018 version of TaxAct, a tax-preparation program. It contains tax data for the 2018 tax year, which is used for archival purposes and in case the .TA8 tax return file is lost or becomes corrupt. BA8 files store federal IRS and state tax form data along with basic personal information, such as the name and occupation of the user.

Cách mở .BA8 file

Để mở file .BA8 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BA8 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BA8

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BA8 do người dùng đóng góp.

  • TaxAct
  • TaxACT
  • TaxACT

Chuyển đổi file .BA8

File .BA8 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *