BAP File

BAP là Audio Files - Blaze Audio Wave Information File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Blaze Audio.

.BAP File Extension

   
File name BAP File
File Type Blaze Audio Wave Information File
Nhà phát triển Blaze Audio
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (4 Bình chọn)

File .BAP là file gì?

BAP là Audio Files - Blaze Audio Wave Information File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Blaze Audio.

tập tin thông tin âm thanh được tạo ra tự động khi một tập tin âm thanh được mở ra trong một chương trình Blaze âm thanh; chứa thông tin về các tập tin âm thanh, cho phép nó để mở nhanh hơn trong các chương trình chỉnh sửa.

What is a BAP file?

Audio information file created automatically when an audio file is opened in a Blaze Audio program; contains information about the audio file that allows it to open faster in the editing program.

Phần mềm mở file .BAP

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BAP do filegi.com tổng hợp.

  • OPTPiX imesta for Mobile & Social
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • OPTPiX iMageStudio MP
  • Baplie Viewer

Chuyển đổi file .BAP

           

File .BAP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *