BAP File

? Cách mở file .BAP? Những phần mềm mở file .BAP và sửa file lỗi. Convert N/A BAP file sang định dạng khác.

.BAP File Extension

   
File name BAP File
File Type Blaze Audio Wave Information File
Nhà phát triển Blaze Audio
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (4 Bình chọn)

File .BAP là file gì?

BAP là Audio Files - Blaze Audio Wave Information File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Blaze Audio.

tập tin thông tin âm thanh được tạo ra tự động khi một tập tin âm thanh được mở ra trong một chương trình Blaze âm thanh; chứa thông tin về các tập tin âm thanh, cho phép nó để mở nhanh hơn trong các chương trình chỉnh sửa.

What is a BAP file?

Audio information file created automatically when an audio file is opened in a Blaze Audio program; contains information about the audio file that allows it to open faster in the editing program.

Cách mở .BAP file

Để mở file .BAP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BAP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BAP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BAP do người dùng đóng góp.

  • OPTPiX imesta for Mobile & Social
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • OPTPiX iMageStudio MP
  • Baplie Viewer

Chuyển đổi file .BAP

File .BAP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *