BAR File

? Cách mở file .BAR? Những phần mềm mở file .BAR và sửa file lỗi. Convert Binary BAR file sang định dạng khác.

.BAR File Extension

   
File name BAR File
File Type 1Age of Empires 3 Data File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (23 Bình chọn)

File .BAR là file gì?

BAR là Game Files - 1Age of Empires 3 Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

tập tin dữ liệu được sử dụng bởi Age of Empires III, một trò chơi chiến lược, nơi người chơi kiểm soát các đơn vị, xây dựng đế quốc; có thể bao gồm dữ liệu trò chơi, chẳng hạn như kết cấu, âm nhạc, phông chữ, văn bản, và các thiết lập trò chơi khác; đóng vai trò như một container tập tin chứa dữ liệu game.

What is a BAR file?

Data file used by Age of Empires III, a strategy game where players control units and build empires; may include game data, such as textures, music, fonts, text, and other game settings; serves as a file container that holds game data.

Cách mở .BAR file

Để mở file .BAR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BAR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BAR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BAR do người dùng đóng góp.

  • Dragon UnPACKer
  • Microsoft Age of Empires 3
  • Microsoft Age of Empires 3
  • Dragon UnPACKer
  • Media Player Classic
  • BlackBerry Desktop Software
  • BlackBerry Desktop Software

Chuyển đổi file .BAR

File .BAR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *