BARS File

? Cách mở file .BARS? Những phần mềm mở file .BARS và sửa file lỗi. Convert N/A BARS file sang định dạng khác.

.BARS File Extension

   
File name BARS File
File Type Binary Sound Archive File
Nhà phát triển Nintendo
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.3 ★ (3 Bình chọn)

File .BARS là file gì?

BARS là Game Files - Binary Sound Archive File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Nintendo.

Một tập tin BARS là một kho lưu trữ âm thanh được lưu trong định dạng nhị phân Sound Archive, được sử dụng bởi nhiều Nintendo Wii U và trò chơi Chuyển dữ liệu. Nó có thể lưu trữ BFSTP hoặc BFWAV file âm thanh được sử dụng cho hiệu ứng âm thanh và giọng nói trong game.

What is a BARS file?

A BARS file is a sound archive saved in the Binary Sound Archive format, which is used by various Nintendo Wii U and Switch games. It may store BFSTP or BFWAV sound files that are used for sound effects and voices in the game.

Cách mở .BARS file

Để mở file .BARS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BARS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BARS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BARS do người dùng đóng góp.

  • QuickBMS

Chuyển đổi file .BARS

File .BARS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *