BASERPROJ File

? Cách mở file .BASERPROJ? Những phần mềm mở file .BASERPROJ và sửa file lỗi. Convert Binary BASERPROJ file sang định dạng khác.

.BASERPROJ File Extension

   
File name BASERPROJ File
File Type DNA Baser Project File
Nhà phát triển Heracle BioSoft
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .BASERPROJ là file gì?

BASERPROJ là Data Files - DNA Baser Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Heracle BioSoft.

Tập tin được tạo ra bởi DNA Baser, một chương trình được sử dụng để lắp ráp, xếp thẳng, và phân tích trình tự DNA; lưu lại kết quả của một công việc trình tự và bao gồm nhiều trình tự và lắp ráp của họ; cho phép các kết quả công việc để được xem xét lại.

What is a BASERPROJ file?

File created by DNA Baser, a program used for assembling, aligning, and analyzing DNA sequences; saves the result of a sequencing job and includes multiple sequences and their assemblies; allows the job results to be revisited.

Cách mở .BASERPROJ file

Để mở file .BASERPROJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BASERPROJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BASERPROJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BASERPROJ do người dùng đóng góp.

  • DNA Baser Assembler

Chuyển đổi file .BASERPROJ

File .BASERPROJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *